Şirket Kursları

 

 

Hedef odaklı Şirket dersleri gereksinimlere

göre tasarlanıp şirket ihtiyaçlarınıza göre

uyarlanmıştır, çalışma grubunda veya yoğun bireysel eğitim olarak Lessing Enstitüsü'nde bizimle ya da sizin şirket tesislerinde yer alabilir.